Розрахунково-касове обслуговування

Клієнтам пропонується повний спектр послуг з розрахунково-касового обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті.

Сьогодні UKRSIBBANK здійснює практично всі види розрахунково-касових послуг для приватних осіб, у тому числі:

  • відкриття та ведення рахунків у національній та іноземній валютах;
  • безготівкові розрахунки;
  • операції з готівковими коштами;
  • надання виписки про стан рахунку.

Для управління рахунками, здійснення операцій і отримання інформації про залишки і рух коштів на рахунках з будь-якої точки світу клієнтам надається можливість скористатись системами інтернет-банкінгу UKRSIB business та UKRSIB online.

Документи

Загальні правила розрахунково-касового обслуговування
Тарифи на розрахунково-касове обслуговування рахунків в іноземній валюті
Тарифи на розрахунково-касове обслуговування рахунків у національній валюті