Послуга «Договірне списання»

Договірне списання — це постійно діюче розпорядження клієнта банку списувати з його рахунку суму заборгованості, що виникає у зв'язку з його кредитними зобов'язаннями.

Особливості послуги «Договірне списання»:

  • договірне списання здійснюється Банком автоматично, в обсязі нарахованих кредитних зобов'язань у момент виникнення заборгованості за кредитним договором;
  • договірне списання здійснюється виключно в межах залишку коштів на рахунку;
  • з одного і того ж поточного рахунку можна здійснювати договірне списання за кількома кредитними договорами;
  • для ефективної роботи послуги необхідно постійно підтримувати наявність коштів на рахунку. Поповнювати рахунок можна в будь-якому відділенні UKRSIBBANK;
  • у випадку, якщо на рахунку недостатньо коштів, допускається часткове списання заборгованості в межах залишку на рахунку. Після надходження коштів заборгованість погашається в повному обсязі;
  • всі операції в рамках послуги договірного списання здійснюються згідно з діючими тарифами по розрахунково-касовому обслуговуванню;
  • валюта рахунку повинна співпадати з валютою кредитного договору;
  • кошти не перераховуються в перший робочий день місяця.

Щоб активувати послугу договірного списання, необхідно підписати додаткову угоду до договору банківського рахунку.