Інвестування в фонди КУА «УкрСиб Ессет Менеджмент»

Персональний банкінг УкрСиббанку пропонує нову послугу, яка дозволяє отримувати більший прибуток — вкладення коштів в інвестиційні фонди АТ «Компанія з управління активами «УкрСиб Ессет Менеджмент».

АТ «Компанія з управління активами «УкрСиб Ессет Менеджмент» створена в 2003 році в рамках фінансової корпорації «УкрСиббанк» і є частиною фінансової групи BNP Paribas, лідера на міжнародному ринку банківських і фінансових послуг.

Інвестиційний фонд — це спеціалізована форма накопичення капіталу з метою подальшого інвестування. Фонд накопичує кошти клієнтів та інвестує їх у дохідні активи для отримання прибутку. За рахунок цього прибутку і формується дохід інвесторів фонду.

Інвестиційні фонди призначені для широкого кола інвесторів, які не мають можливості самостійно розміщувати свої кошти на фондовому ринку і готові довірити управління цими коштами професіоналам.

Купуючи акції фонду, клієнт стає співвласником фонду. Кошти фонду розміщуються в різні активи (цінні папери, нерухомість, депозити) з метою отримання доходу. Управляє цими фондами спеціалізована компанія з управління активами. У даному випадку, це АТ «Компанія з управління активами «УкрСиб Ессет Менеджмент».

Переваги вкладення коштів у цінні папери інвестиційних фондів:

  • як правило, більш високий рівень прибутку в порівнянні з банківськими депозитами та іншими традиційними способами заощаджень;
  • висока надійність вкладів завдяки збалансованій системі контролю;
  • можливість контролювати процес інвестування;
  • збереження прибутковості інвестицій на вторинному ринку.

Інвестиційні фонди


Під управлінням АТ «Компанія з управління активами «УкрСиб Ессет Менеджмент» знаходяться ринкові інвестиційні фонди:

УкрСиб Фонд нерухомості

Корпоративний інвестиційний фонд закритого типу, створений у формі акціонерного товариства. Фонд змішаного типу, що дає можливість інвестувати у цінні папери та нерухомість.

Прискорення

Корпоративний інвестиційний фонд закритого типу, створений у формі акціонерного товариства. Фонд реалізує стратегію, спрямовану на мінімізацію інфляційних ризиків інвесторів, відповідно до якої кошти фонду будуть інвестовані у найменш ризиковані фінансові інструменти: облігації зовнішньої державної позики (єврооблігації), облігації внутрішньої державної позики, інструменти грошового ринку і банківські метали.

УкрСиб А-ВІСТА

УкрСиб А-ВІСТА - пайовий диверсифікований інвестиційний фонд відкритого типу. Фонд реалізує збалансовану інвестиційну стратегію, яка передбачає можливість інвестувати у боргові цінні папери, а також акції з високим потенціалом зростання.
Переваги фонду «УкрСиб А-ВІСТА» для інвестора:
можливість отримати свої кошти протягом 3-х робочих днів;
зниження ризиків за рахунок диверсифікації портфеля фонду.